Återstår av vårens program

1 Juni, morgon utflykt, frukost i det gröna. Samling kl 9.00 vid parkeringen på Kristianstadsvägen87 (vid gamla ladan), kontakt, Bengt-Göran Nilsson eller

Gunnar Gullander. Vid uselt väder ställer vi in aktiviteten.

2 Juli, musikstund i Skummeslövs kyrka , ingår i musikdagarna enligt särskilt program.

26 Maj den sista av vårens lunchträffar på Gröna Hästen.