Styrelse

Ordförande

Berit Brage

Tel: 0430-25864  070-8258600

Vice ordförande

Ing-Britt Rinaldo

Tel. 070-2385876

Sekreterare

Lars Engström

Tel: 0702-778451

Kassör

Bengt-Göran Nilsson

Tel: 070 9684982

Övriga ledamöte

Gunnar Gullander  Tel: 0430-20467

Tommy Paulison  Tel: 0430-25966

Hjördis Vilhelmsson Blomqvist  Tel: 076-1849451

Inger Lindström  Tel. 0430-25028