Laholm

Om föreningen

Föreningen Norden är en ideell organisation vars mål är att stärka samhörigheten i Norden och främja kontakterna mellan de nordiska folken.

En viktig uppgift är att sprida kunskap om nordiska frågor och förankra det nordiska samarbetet hos en bred allmänhet men också att i olika frågor vara pådrivande gentemot regeringar och myndigheter.

Här kan du läsa mer om vår styrelse.

Föreningen Norden

 • är en partipolitiskt obunden organisation grundad redan 1919
 • har enskilda medlemmar, skolmedlemmar, biblioteksmedlemmar och stödjande medlemmar
 • har ett eget ungdomsförbund – Föreningen Nordens ungdomsförbund
 • har 150 lokalavdelningar, 23 distrikt och närmare 13 000 medlemmar i Sverige
 • samverkar med sina motsvarigheter i de övriga nordiska länderna genom Föreningarna Nordens Förbund
 • verkar för ett nordiskt samarbete inom alla samhällsområden
 • är huvudman för Nordens folkhögskola Biskops – Arnö
 • verkar genom sitt nordiska arbete för fred i världen

Föreningen Norden i Laholm har följande vänorter:  

– I Finland: Nurmes

– I Norge: Ørsta – Volda)

– I Danmark: Møn-Bogø

Vart tredje år har vi vänortsträffar enligt följande:

2009 Nurmes

2012 Møn

2015 Laholm

2018 Ørsta – Volda

2021 Nurmes

 

Om du är med i Föreningen Norden får du

 • möjlighet att vara med i vänortsutbyte med de andra nordiska länderna
 • vara med om många trevliga nordenträffar inom kommunen och i andra kommuner i Halland
 • möjlighet att delta i resor som lokalavdelningen anordnar
 • Nordens Tidning, som utges fyra gånger/år
 • köpa årsboken och andra böcker om Norden till reducerat pris
 • rabatt på resor och övernattningar på vissa hotell
 • som skolmedlem möjlighet att söka bidrag vid resor till andra nordiska länder
 • möjlighet att genom Nordjobb pröva på att jobba i annat nordiskt land på sommaren om du är ungdom

Vill du veta mer kan du kontakta

 • ordföranden i Laholms Nordenavdelning, Berit Brage 070 8258600 eller
 • ordföranden i Hallands distrikt Göran Hegen tel. 035-107826 eller
 • besök vår hemsida www.norden.se där du sedan kan klicka dig fram till Hallands distrikt eller Laholms lokalavdelning

Välkommen som medlem!

I Föreningarna Nordens förbund samverkar den svenska föreningen med sina motsvarigheter i de övriga nordiska länderna.